رویه ناپسند سبک مدیریت ایرانی

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران که صبح دوشنبه پنجم آبان ماه در برنامه صبح بخیر ایران در شبکه اول سیما به سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد وجود 70 صادرکننده که کارتن‌خواب بوده‌اند، آن را ناشی از فرافکنی دانست. او با بیان این که چنین اظهاراتی باید اثبات شود گفت عمده اشکالات موجود ناشی از سیاستگذاری نادرست است و گرفتن انگشت اتهام به سمت نهادهای بخش خصوصی که نه مجری هستند و نه قانونگذار، درست نیست.

1399/08/05

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام