سامانه‌ای برای دسترسی به داده‌های شفاف بنگاه‌ها

کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران برای هفتمین سال پیاپی همایش مبارزه با فساد را در آستانه نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد به صورت مجازی برگزار کرد. در این همایش علاوه بر مروری بر اقدامات صورت گرفته در این حوزه به موضوع ماده ۱۲ کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد و نقش پیشگیرانه بخش خصوصی پرداخته شد.
حسین ملک‌نژاد، مدیرعامل شرکت رسمیو نیز در این همایش به مقوله ارتقا شفافیت هویت شرکت‌های خصوصی با محوریت سامانه‌های معرفی بنگاه‌های حقیقی و حقوقی، پرداخت. وی در سخنانی، پلتفرم رسمیو را به عنوان بستری برای ارائه داده‌های شفاف از شرکت‌های بخش خصوصی معرفی و ویژگی‌های این سامانه را مورد ارزیابی قرار داد.

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام