میزبانی ایران از پناهندگان

همایش «بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» در اتاق بازرگانی تهران و با همکاری انجمن دیاران برگزار شد. در این همایش و در حضور صاحبنظران و کارشناسان، مسائل اقتصادی و اجتماعی مهاجران در ایران و توانمندی‌های آنها برای توسعه مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه مورد بررسی قرار گرفت.
ایوو فریسن، نماینده کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران، نیز طی پیامی ویدئویی به این همایش، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت و مردم ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته در میزبانی و استقبال از پناهندگان افغانستان و عراق، تصریح کرد که ایران به عنوان کشوری که این مسولیت را در مورد کمک و حمایت از پناهندگان بسیار جدی می‌گیرد، ثابت قدم بوده و همچنان ثابت‌قدم نیز مانده‌است.

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام