زیست مهاجران در ایران

در همایش «بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» در اتاق بازرگانی تهران و با همکاری انجمن دیاران برگزار شد، این ویدئو با عنوان بررسی سابقه حضور مهاجران افغانستانی در ایران پخش شد.
در این ویدئو از حضور مهاجران افغانستانی به دلایل مختلفی مانند حمله شوروی، روی کار آمدن طالبان و حمله آمریکا، فشار برای بازگرداندن آنها، فعالیت‌های اقتصادی آنها و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام