تفاوت فرانچایز با اعطای نمایندگی

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضای و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در این ویدئو می‌گوید:
فرانچایز در مقایسه با دیگر مدل‌های کسب‌وکار مانند اعطای نمایندگی، قابلیت بزرگ‌تر و ارزشمندتری است. در این مدل کسب‌وکار، آنچه انتقال می‌شود، بهره‌برداری از برند تجاری است. به همین دلیل فرانچایز در فارسی به «نشان‌سپاری» ترجمه شده است. در این الگوی کسب‌وکار شبکه بزرگی از ارتباطات شکل می‌گیرد که ورودی‌ها و خروجی‌ها تحت کنترل قرار می‌گیرد.
در این مدل، قیمت در یک شبکه بزرگ توزیعی تحت کنترل است و کیفیت قابلیت تضمین دارد. هم‌چنین نحوه مدیریت و تبلیغات می‌تواند برای نشان‌سپار و نشان‌پذیر به صورت یکپارچه و اصولی انجام شود. فرانچایز فرصت مناسب توسعه‌ای برای برندها و هم برای فعالان کسب‌وکارهای خرد فراهم می‌کند.

1400/10/25

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام