مدل صنعتی برای توسعه اقتصاد ایران

عملکرد اتاق‌های بازرگانی در پروسه صادرات کالا‌های استراتژیک از زیست‌بوم خشک ایران، سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار، سیاست‌های صنعتی و صادراتی کشور موضوعاتی است که بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری فراز به تحلیل آنها پرداخته است. او در بخشی از این گفت‌وگو به این نکته اشاره می‌کند که یک اصلی وجود دارد که دولت (ورای اینکه چه کسی بر سرکار است) ناکارآمدی خود را نمی‌پذیرد. هر دولتی که تا این اندازه فربه شود، ناکارآمد است و فرقی هم نمی‌کند دولت ایالات متحده باشد یا ایران. عشقی با اشاره به نام‌های انتخابی رهبر معظم انقلاب برای سال‌های اخیر و فحوای سخنرانی‌های ایشان، معتقد است که مدل ذهنی رهبری برای توسعه کشور یک مدل توسعه صنعتی است؛ رویکردی که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا هم انتخاب و به کار گرفته شده است.

1401/04/04

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام