عبور از بحران آب، نیازمند ریاضت ده ساله است

به گفته عباس کشاورز، معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران، ارزیابی‌های صورت گرفته توسط محققان ژاپنی، سازمان فائو وکارشناسان ایرانی در مورد دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی تنها 18درصد در کاهش آب این منطقه موثر بوده،در حالی که اثرگذاری انسان 82 درصد بوده است.

1401/04/18

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام