تحقق عدالت با اقتصاد دولتی دست نیافتنی است

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران سی‌ونهمین نشست ماهانه خود را در سه‌شنبه پایانی ماه مورخ 26 مهر 1401 برپا کردند. در این نشست که دستورجلسه اصلی آن ارائه گزارشی از برنامه‌های فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت کشور به بهانه‌های امنیتی انتقاد کردند.

در آغاز این نشست و در نخستین سخنرانی پیش از دستور، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصویری از وضعیت کلی اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: اقتصاد ایران در حالی در آستانه سده جدید شمسی قرار گرفته است که چالش‌های اقتصادی متاثر از نظام حکمرانی، چالش‌های بین‌المللی و ساختار تصمیم‌گیری کشور، فاصله قابل توجهی میان عملکرد اقتصادی ایران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و خدادادی آن ایجاد کرده است.

1401/07/26

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام