شبیخون به کسب‌وکارها

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران سی‌ونهمین نشست ماهانه خود را در سه‌شنبه پایانی ماه مورخ 26 مهر 1401 برپا کردند. در این نشست که دستورجلسه اصلی آن ارائه گزارشی از برنامه‌های فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت کشور به بهانه‌های امنیتی انتقاد کردند.

محمد حسن‌دیده‌ور، برای ایراد نطق پیش از دستور خود پشت تریبون قرار گرفت. او طی سخنانی به پدیده صادرات به بهانه برگزاری بیست و ششمین رویداد روز ملی صادرات در سی‌ام مهرماه پرداخت و گفت: در طول سال‌های گذشته، دولت در اقدامی تحسین شده، یک روز از روزهای سال را به نام روز صادرات اختصاص داده است، تا نه‌تنها به ترویج فرهنگ صادرات در میان مردم بپردازد و از ارکان جبهه اقتصادی کشور تقدیر به عمل آورد، بلکه فرصتی را ایجاد کند تا زمینه‌ای برای تبادل افکار، شناخت تنگناها و راهکارهای دستیابی به اهداف رونق و جهش تولید و در نتیجه رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم شود.

1401/07/26

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام