بیکاری 75 درصد از شرکت‌های پیمانکار در بخش انرژی

نمایندگان بخش خصوصی در گردهمایی آبان ماه خود در اتاق بازرگانی تهران، به مسائل مختلف اقتصاد کشور از جمله محدودیت‌های ایجاد شده برای اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌ها پرداخته و آثار منفی آن را بسیار گسترده و عمیق خواندند. رئیس اتاق تهران نیز اشاره داشت که در این رابطه نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشته شده که به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و پیگیری آن نیز از کانال‌های مختلف ادامه داد.

1401/08/24

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام