تحدید اینترنت و تهدید اقتصاد دیجیتال ایران

نمایندگان بخش خصوصی در گردهمایی آبان ماه خود در اتاق بازرگانی تهران، به مسائل مختلف اقتصاد کشور از جمله محدودیت‌های ایجاد شده برای اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌ها پرداخته و آثار منفی آن را بسیار گسترده و عمیق خواندند. رئیس اتاق تهران نیز اشاره داشت که در این رابطه نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشته شده که به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و پیگیری آن نیز از کانال‌های مختلف ادامه داد.

1401/08/24

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام