چگونه قطع اینترنت عادت شد؟

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران: مداخله افراد و نهادهای امنیتی در سازمان‌های توسعه‌ای، موجب شده است تا نخستین راه برای کنترل نارضایتی‌های اجتماعی، قطع اینترنت است چرا که کارشان مبتنی بر تفکر توسعه‌ای نیست. از طرفی مدافعان بسیاری جدی برای وضع محدودیت‌های دائمی بر اینترنت در نهادهای مختلف مانند مجلس یا سازمان‌های دولتی حضور دارند که در شرایط بروز نارضایتی، بسیار نقش پررنگی در تصمیم‌گیری‌ها می‌یابند چون فضا را مهیا می‌بینند. در حالی که در چنین شرایطی نباید به سخن افرادی که مواضع تندی دارند، وزن زیادی داده شود.

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام