کسب‌وکارهایی که به سیمی بند است

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران: ممکن است در دیگر کشورها نیز به دلایلی اینترنت قطع یا محدود شود اما پایش اینترنت نشان می‌دهد که تقریبا همیشه بازه اعمال محدودیت بر اینترنت بسیار کوتاه است، اینکه قطعی یا محدودسازی اینترنت به صورت عامدانه و با تصمیم سیاستمدار برای یک بازه زمانی طولانی اعمال شود در دنیا بسیار به ندرت دیده می‌شود چون چرخه تشدیدشونده زیان برای اقتصاد ایجاد می‌کند. وقتی از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم در اقتصاد دیجیتال فعال شوند و سرمایه‌گذاری کنند، می‌گویند کسب‌وکار شما به سیمی بند است، به دگمه‌ای بند است و هر لحظه ممکن است قطع شود. سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چون می‌دانند ریسک زیادی دارد و هر لحظه ممکن است اینترنت قطع شود.

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام