چرا بنگاه‌های بخش خصوصی متهم شدند؟

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران: نباید به سرمایه‌های نمادین خودمان ضربه بزنیم. اگر جایی رانت وجود دارد، باید برای حذف رانت تلاش کنیم، نه از بین بردن سرمایه. هدف ما تغییر و دگرگونی رفتارهای غلط باشد. در زمان تخریب بی‌محابای نهادها و بنگاه‌ها باید حواس‌مان باشد که با این روند دیگر ساختمانی باقی نمی‌‌ماند که زیر سقفش پناه بگیریم.

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام