رمز توسعه ملت‌ها با فتح دریاها

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، در پیش‌نشست تخصصی «چشم‌انداز ایفای نقش بخش خصوصی در مدل پیشرفت مکران» که در اتاق تهران و با حضور مقامات دولتی و نیروی دریایی و نمایندگان مجلس برگزار شد، با اشاره به تاریخ نبردهای دریایی و اهمیت تسلط بر دریاها در توسعه و رشد اقتصادی کشورها، عنوان کرد که ملت‌ها پیروز می‌شوند وقتی دریاها را در اختیار دارند و شکست می‌خورند وقتی در ساحل متوقف می‌شوند. بخش اول از سخنان بهمن عشقی در این نشست را که یک مرور تاریخی از نبردهای دریایی و اهمیت آن در توسعه کشورهاست ببینید و بشنوید.

1401/10/28

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام