دستورکار تعامل و همکاری با تشکل‌های حوزه کشاورزی

عطاالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران از برنامه‌های دو ساله این کمیسیون و دستورکار همکاری با تشکل‌های بخش کشاورزی و صنعت غذا می‌گوید.

1402/06/20

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام