برنامه‌های کمیسیون عمران برای توسعه کسب‌وکارهای احداث

ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی در اتاق تهران، از برنامه‌های این کمیسیون تازه تاسیس در دوره دهم هیات نمایندگان می‌گوید.

1402/06/28

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام