برنامه‌های کمیسیون برای توسعه کسب‌وکارهای نوآور

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران برنامه‌های این کمیسیون برای یک دوره دو ساله فعالیت را تشریح کرد.

1402/06/28

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام