خودروهای برقی و فقدان یک سیاست‌گذار واحد

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران «فقدان یک سیاست‌گذار واحد» و«نبود مشوق برای مصرف کنندگان» را به عنوان چالش‌های اصلی افزایش عرضه و استفاده از خودروهای برقی در کشور عنوان کرد.

1402/08/21

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام