زنجیره جهانی ارزش چیست؟

در سه دهه گذشته جهان وارد عصر تجارت کالاهای واسطه ای شده است و زنجیره های جهانی ارزش شکل قالب در تجارت و سرمایه گذاری بوده است.

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام