مصرف انرژی خانه‌ها در ایران معادل 1.3 میلیون بشکه نفت در روز

جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعت ساختمان با اشاره به تاتراژی انرژی در ایران و سهم بخش خانگی در بروز این بحران، از میزان مصرف انرژی ساختمان‌های مسکونی در کشور معادل 1/3میلیون بشکه نفت در روز خبر داد. به گفته وی، با طرح دولت در احداث 4 میلیون مسکن در کشور و بدون درنظر گرفتن فرآیندهای کاهش انرژی در سازه‌های ساخته شده، به ناترازی انرژی دامن زده می‌شود، این در حالی است که با ابتکارات و ایده‌های فناورانه در ساخت، می‌توان میزان مصرف انرژی خانه‌ها در ایران را به نصف کاهش داد.

1402/08/24

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام