افزایش صادرات شیرخشک در نتیجه کاهش مصرف سرانه شیر

رضا باکری، دبیرکل انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، در حاشیه پنجمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به کاهش قابل توجه سرانه مصرف شیر و لبنیات در 12 سال گذشته و رسیدن آن از 98 کیلو به کمتر از 65 کیلو و هشدار در مورد تبعات سنگین آن در سلامتی جامعه، عنوان کرد که بخش عمده‌ای از افزایش صادرات شیرخشک نتیجه کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات در خانوار است.

1402/09/04

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام