نگرانی از اصلاحیه قانون کار

در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران آرمان خالقی بود عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنان خود، به اهمیت بالای بیانات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و حمایت از بخش ‌خصوصی اشاره کرد و با بیان اینکه تبعیت از دستورات رهبری باید از شعار به عمل تبدیل شود، تصریح کرد که دستگاه‌های متولی باید در قبال اجرای این دستورات پاسخ‌گو باشند. وی در بخش دیگری از سخنانش، به مسئله اصلاح قانون کار اشاره کرد و با یادآوری اینکه در جلسات رسیدگی به این قانون در دولت، تفکر و نظرات چپگرایانه به وضوح احساس می‌شود، افزود: طبق این اصلاحیه، برای هر کار و شغل، باید قرارداد مستمر تدوین و امضا شود که این رویه می‌تواند برای مشاغل صنعتی و بنگاه‌های تولیدی خطرناک باشد و موجب ریزش نیروی کار در این بخش‌ها شود.

1402/12/23

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام