ضرورت تعامل بیشتر با بانک مرکزی برای حل مشکل رفع تعهد ارزی

در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عطااله اشرفی اصفهانی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهوری برای تعامل بیشتر بانک مرکزی با بخش خصوصی مخصوصا اتاق بازرگانی گفت: متاسفانه با وجود درخواست‌های مطرح شده در هیات نمایندگان و مکاتبات انجام شده توسط رئیس، هیات رئیسه و کمیسیون کشاورزی اتاق تهران برای ارتباط با بانک مرکزی، هنوز این ارتباط آن‌طور که باید شکل نگرفته است.

1402/12/23

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام