قیمت‌گذاری دستوری کیفیت را قربانی می‌کند

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد گفت: قیمت‌گذاری دستوری مانع اصلی پیش روی رشد و جهش تولید در کشور است. مکانیزم دستوری برای قیمت‌گذاری، زمینه فروپاشی نظام کیفی را نیز فراهم می‌کند. در حال حاضر نزدیک به 40 درصد ظرفیت اسمی بخش صنعت و تولید مشغول به فعالیت است که با تشدید فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، این شاخص وضعیتی به مراتب بدتر نیز پیدا خواهد کرد.

1403/02/04

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام