اقتصاد نساجی چگونه احیا می‌شود؟

امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، قاچاق را به عنوان یک چالش بزرگ برای این صنعت معرفی کرده که می‌توان با هم‌فکری بخش خصوصی تا حدود از زیان‌های بزرگ آن کاست. او هم‌چنین خواستار برگزاری نمایشگاه ایران مد در محل نمایشگاه بین‌المللی شده که برای این صنعت، مهم و حیاتی است.

1403/03/09

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام