در فصل مالیاتی اتاق بازرگانی تهران به فعالان اقتصادی چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

فعالان اقتصادی اگر شخص حقیقی هستند تا پایان خرداد سال جاری و اگر شخص حقوقی هستند و سال مالی آنها شمسی است تا پایان تیر ماه امسال زمان دارند که اظهارنامه‌های مالیاتی سال 1402 خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.در این فرایند برای فعالان اقتصادی برگ تشخیص صادر می‌شود. اگر میزان مالیات تعیین شده مورد قبول شما نبود و قصد اعتراض به آن را داشتید، اتاق بازرگانی تهران به فعالان اقتصادی مشاوره مالیاتی رایگان ارائه می‌دهد.

1403/03/12

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام