شاخص آمادگی کسب‌و‌کار چگونه کار می‌کند؟

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد و مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در میزگردی به بررسی شاخص جدید بانک جهانی در حوزه کسب‌وکار به عنوان «آمادگی کسب‌وکار» پرداخته و از شرایط اقتصاد کشورمان که به زودی با این شاخص ارزیابی و رتبه‌بندی خواهد شد، می‌گویند.

1403/03/13

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام