مزایای قانون مترقی جهش تولید دانش‌بنیان برای بخش خصوصی

در میزگردی با حضور افشین کلاهی، امیر قدیری و علیرضا شجاع‌مرادی مفهوم اعتبار مالیاتی تشریح و مزایای آن برای بنگاه‌های بخش خصوصی بررسی شد. با بهره‌گیری از این بند قانونی تمامی بنگاه‌های بخش خصوصی با هر حوزه فعالیتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان یا اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه در این حوزه از اعتبار مالیاتی برخوردار شوند؛ اعتباری که از مالیات آنها کسر می‌شود.

1403/04/17

نظر خود را درج کنید

ارسال پیام