پادکست سیاست ارزی برای صادرات فرش اصلاح می‌شود؟

سیاست ارزی برای صادرات فرش اصلاح می‌شود؟

در دومین قسمت از پادکست کنکاش، وضعیت صادرات فرش دستباف ایران و تنگناهایی که سیاست رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش ایجاد کرده، با حضور مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

تاریخ انتشار: 1402/06/19