پادکست ���������� ������ ���������� ���� �������������������� ����������

بررسی شرط داوری در قراردادهای تجاری

سومین اپیزود پادکست کنکاش با موضوع اهمیت داوری در قراردادهای تجاری فعالان اقتصادی و خدماتی که مرکز داوری اتاق تهران به اعضا و صاحبان کسب‌وکار ارائه می‌دهد، منتشر شد.
در این اپیزود، حمیدرضا علومی رئیس مرکز داوری اتاق تهران به تشریح شرط داوری در قراردادهای تجاری و مزایای آن برای بنگاه‌های اقتصادی پرداخته و درباره اهمیت گنجاندن شرط داوری در اسناد ارتباط تجاری میان فعالان اقتصادی توضیح می‌دهد.
پادکست کنکاش که از سوی روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تولید و منتشر می‌شود، از روی سایت اتاق تهران و پادگیر کست‌باکس قابل دریافت و شنیدن است.

تاریخ انتشار: 1402/06/28