پادکست بخش خصوصی در پیشانی دیپلماسی اقتصادی

بخش خصوصی در پیشانی دیپلماسی اقتصادی

در اپیزود چهارم پادکست کنکاش، به مسئله دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور پرداخته شده و در گفت‌‌وگو با دیاکو حسینی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران این رویکرد به بحث گذاشته شده است که چگونه می‌توان بخش‌خصوصی را در پیشانی دیپلماسی اقتصادی ایران جای داد.

تاریخ انتشار: 1402/08/27