پادکست هفته اتاق تهران در رادیو گفت‌وگو چهارشنبه 16 اسفند «طرح تعطیلات پایان هفته و پیشنهادهای بخش خصوصی»

هفته اتاق تهران در رادیو گفت‌وگو - چهارشنبه 16 اسفند «طرح تعطیلات پایان هفته و پیشنهادهای بخش خصوصی»

در نهایت برنامه پایانی هفته اتاق تهران در رادیو گفت‌وگو مختص مساله تعطیلات پایان هفته و بررسی طرح دولت و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی بود. عباس آرگون عضو هیات رئیسه اتاق تهران و محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، برای بیان پیشنهادات بخش خصوصی و واکاوی و نقد طرح دولت در این برنامه حضور یافتند.


تاریخ انتشار: 1402/12/22