ویدئو

1402/06/28

برنامه‌های کمیسیون برای توسعه کسب‌وکارهای نوآور

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران برنامه‌های این کمیسیون برای یک دوره دو ساله فعالیت را تشریح کرد.

ادامه مطلب
1402/06/28

برنامه‌های کمیسیون عمران برای توسعه کسب‌وکارهای احداث

ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی در اتاق تهران، از برنامه‌های این کمیسیون تازه تاسیس در دوره دهم هیات نمایندگان می‌گوید.

ادامه مطلب
1402/06/20

دستورکار تعامل و همکاری با تشکل‌های حوزه کشاورزی

عطاالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران از برنامه‌های دو ساله این کمیسیون و دستورکار همکاری با تشکل‌های بخش کشاورزی و صنعت غذا می‌گوید.

ادامه مطلب
1402/06/18

با خدمات مشاوره «امور ورشستگی بنگاه» آشنا شوید

امیرکاظم شیری کرمانشاهی - مشاور امور ورشکستگی و احیای بنگاه‌ها

ادامه مطلب
1402/06/18

با خدمات مشاوره «امور محیط زیست بنگاه‌ها» آشنا شوید

مهرداد کتان محسنی - مشاور امور محیط زیست بنگاه‌ها اتاق بازرگانی تهران

ادامه مطلب
1402/06/18

با خدمات مشاوره «امور قانون کار» آشنا شوید

محمد اصابتی - مشاور امور قانون کار اتاق بازرگانی تهران

ادامه مطلب
1402/06/18

با خدمات مشاوره «امور مالیاتی» آشنا شوید

پیمان دارابیان - مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی تهران

ادامه مطلب
1402/06/18

ترویج حکمرانی سازمانی با تاسیس یک کمیسیون جدید

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران از برنامه‌های این کمیسیون تازه تاسیس می‌گوید

ادامه مطلب
1402/06/18

آغاز دور جدید فعالیت‌های کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران برنامه‌ها و اهداف این کمیسیون در دوره دهم هیات نمایندگان را تشریح کرد.

ادامه مطلب
1402/06/14

با خدمات مشاوره «اصلاح مالی شرکت‌ها» آشنا شوید

میر حسین ملایری - مشاور امور سیستم‌های مالی اتاق بازرگانی تهران

ادامه مطلب