ویدئو رویداد

1400/12/08

ب تو ای دوست سلام

در آستانه نوروز باستانی و فرا رسیدن سال نو، اتاق بازرگانی تهران کمپین «ب تو ای دوست» را با هدف کمک به افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار به راه انداخت.صاحبان صنایع، بازرگانان و کارآف ..

ادامه مطلب
1400/09/28

رادیو دیگری، صدای مهاجرت

نخستین اپیزود از رادیو دیگری، صدای مهاجرت که با همکاری انجمن دیاران و روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود، در همایش «بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» به صورت ..

ادامه مطلب
1400/09/28

مهاجران از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند؟

گزارشی از آماده و داده‌های سازمان جهانی مهاجرت که در همایش «بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» در اتاق بازرگانی تهران پخش شد، نشان می‌دهد که کدام کشورها بیشترین تعداد ..

ادامه مطلب
1400/09/28

حمایت از متخصصان و کارآفرینان غیرایرانی

جمعیت 272 میلیون نفری مهاجران، 3.5 درصد جمعیت جهان را شکل می‌دهد اما سهم آنها از تولید ناخالص داخلی دنیا 9.5 درصد است. تمرکز مهاجران بر فعالیت‌های کارآفرینی و نوآفرینی است و از این نظر مهاجران، یک توا ..

ادامه مطلب
1400/09/28

زیست مهاجران در ایران

در همایش «بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» در اتاق بازرگانی تهران و با همکاری انجمن دیاران برگزار شد، این ویدئو با عنوان بررسی سابقه حضور مهاجران افغانستانی در ایران ..

ادامه مطلب
1400/09/28

ظرفیت بالای مهاجران

همایش «بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» در اتاق بازرگانی تهران و با همکاری انجمن دیاران برگزار شد. در این همایش و در حضور صاحبنظران و کارشناسان، مسائل اقتصادی و اجتم ..

ادامه مطلب
1400/09/28

میزبانی ایران از پناهندگان

همایش «بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» در اتاق بازرگانی تهران و با همکاری انجمن دیاران برگزار شد. در این همایش و در حضور صاحبنظران و کارشناسان، مسائل اقتصادی و اجتم ..

ادامه مطلب
1400/09/20

لزوم اجرای مدیریت تعارض منافع

کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران برای هفتمین سال پیاپی همایش مبارزه با فساد را در آستانه نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد به صورت مجازی برگزار کرد. در این همایش علاوه بر ..

ادامه مطلب
1400/09/20

سامانه‌ای برای دسترسی به داده‌های شفاف بنگاه‌ها

کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران برای هفتمین سال پیاپی همایش مبارزه با فساد را در آستانه نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد به صورت مجازی برگزار کرد. در این همایش علاوه بر ..

ادامه مطلب
1400/09/20

تجربه موفق گرجستان در مبارزه با فساد

کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران برای هفتمین سال پیاپی همایش مبارزه با فساد را در آستانه نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد به صورت مجازی برگزار کرد. در این همایش علاوه بر ..

ادامه مطلب